6 Serie Echegaray | 157-205 | Nafarroako fazeriak: historia, indarrean dagoen zuzenbidea eta legea aldatzeko irizpide batzuk