6 Serie Echegaray | 337-355 | Esku komuneko auzo-mendietako bazkideek duten erantzukizuna